Welkom op SalomeaSaïda.nl

Bestel de DVD!

SchoolArt

:: SchoolArt
:: ISBO
:: Video's
:: English

Schoolart

Beeldend
Theater

:: Tot 1988
:: Na 1988
:: Theater-
groep Noor

Tot 1988Na 1988

Contact
gegevens

:: Contact
:: CV

Contact

Salomea Saïda Franken is een in 1979 aan de Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam afgestudeerde beeldend kunstenares. In 1980 richtte zij de beeldend theatergroep Art Theater Salomé op die 9 succesvolle producties maakte. Deze theatergroep speelde behalve in Nederland ook in Denemarken, Duitsland en Italië. Zie Beeldend Theater tot 1988.

Sinds 2001 is zij behalve theatermaakster ook expressielerares op vele maar vooral Islamitische basisscholen in heel Nederland. Zij ontwikkelde het project School Art, bedoeld om kunst voor de kinderen cool en toegankelijk te maken. Alsmede geschikt voor Islamitisch onderwijs. Ook op Pabo’s en het voortgezet onderwijs geeft Franken regelmatig workshops.
In samenwerking met de ISBO (Islamitische Besturen Organisatie) en de islamitische basisschool As-Soeffah in Amsterdam ZO, ontwikkelde zij de expressie
DVD SchoolArt. Sinds april 2009 is Franken project-adviseur cultuureducatie bij de ISBO. Recent beeldmateriaal van scholen vindt u op de
ISBO-pagina. Een overzicht van videomateriaal
is te vinden op youtube: Schoolart Video's.

Nieuwe beeldende theaterproducties waarvan
Alopsepla op 2 november 2008 in première
ging, ziet u op de pagina Beeldend Theater
na 1988
. Meer informatie zie Contact / CV.